Wednesday, July 23, 2008

Ang Pabula

Ano ang pabula?

Tulad ng kwentong bayan at alamat, ang pabula, na isang uri ng salaysay ay likhang-isip lamang kaya’t mahirap mangyari o sadyang di mangyayari. Nagtataglay lagi ng mga aral na maaaring patnubay sa ating buhay ang mga pabula na karaniwan ang nagsisiganap ay mga hayop. Sa mga naisulat na pabula, kilala lalo na si Esopo, bantog na mangangathang Griyego. Ipinupunla ng mga pabula sa isip ng mga bata ang katapangan, kagitingan, kagandahang asal, pananampalataya sa isang Lumikha, at iba’t iba pang pag-uugali ng tao.


Bakit mga hayop ang pangunahing tauhan sa pabula?

Ang isang dahilan ay ang mga hayop ay may kanya-kanyang likas na
katangian na madaling isalarawan upang mas maging malinaw ang
paglalahad ng kuwento. Mga katangian na tulad ng pagiging maamo
(tupa), mabagsik (lobo), masipag (langgam), tuso (alamid) at marami
pang iba.

Ang isa pang dahilan ay noong unang panahon ay magkakasama ang
mga tao bagamat sila ay mula sa iba't-ibang lipi at antas ng lipunan. Sa
pamamagitan ng paggamit ng mga hayop bilang pangunahing tauhan
sa pabula ay naiiwasan ang pagkakagalit at pagtatalu-talo ng mga tao sa
maaaring maging maling pag-aakala na ang kanilang lipi, o antas sa
lipunan, ang tinatalakay at pinupuna pabula,


Sino si Aesop?

Si Aesop ang itinuturing na ama ng ancient fables dahil sa kanyang
isinulat na mga pabula na naging bantog sa buong mundo. Si Aesop ay
isang Griego (Greek) na namuhay noong panahong 620-560 BC. Siya ay
isinilang na kuba at may kapansanan sa pandinig. Siya ay unang lumaki
na isang alipin subalit sa kanyang ipinakitang sipag, katapatan, at talino
ay pinagkalooban siya ng kalayaan ng kanyang amo at hinayaang
maglakbay at makilahok sa mga kilos pambayan. Dito lumabas at
nakilala ang kanyang talino at pagiging makatarungan. Siya ay lumikha
ng mga pabula upang turuan ang mga tao sa tamang pag-uugali at
pakikitungo sa kapwa. Tinataya na siya ay sumulat ng mahigit sa 200
pabula na isinalin sa iba't-ibang wika.


Ano ang kahalagahan ng mga pabula?

Noong unang panahon, nang ang pamumuhay ng mga tao ay simple pa
lamang, ang pabula ay ginagamit upang turuan ang mga tao sa tamang
pag-uugali at pakikitungo sa kapwa. Sa paglipas nang panahon ang
pabula ay ginawang kuwentong pambata na karaniwang isinasalaysay
sa mga bata bago sila patulugin ng kanilang mga magulang.

Sa ngayon ang pabula ay muling binabalikan at sumisikat dahil eto ay
ginagamit sa ibang paraan upang kapulutang ng mga aral sa
makabgong pamamaraan. Halimbawa sa larangan ng kalakalan ang
pabula ay ginagamit ng pamunuan ng mga kumpanya upang turuan and
kanilang mga manggagawa sa wasto at karapat-dapat na pakikitungo sa
kanilang mga kakalakalan, sa mga kapwa empleyado, at maging sa
kanilang mga katunggali sa negosyo.

No comments:

Post a Comment